BG Products

BG Engine Performance Service

Waarom uw  motor een BG Engine Performance Service nodig heeft.
De huidige motortechnologie produceert hogere verbrandingstemperaturen, hogere cilinderdrukken, minder ringspanning en nauwere toleranties dan we ooit hebben gezien. Deze omstandigheden, gecombineerd met langere verversingsintervallen, dragen bij aan het indikken van de olie en de vorming van afzettingen.

De BG Engine Performance Service is onze topmotorservice, een driedelige dieptereiniging van de vitale onderdelen in de motor. Het lost afzettingen op, voorkomt de opbouw van slib en herstelt het brandstofverbruik.


Learn more

BG Producten

Hoe we de BG Engine Performance-service uitvoeren?


We voegen BG Platinum® 44K® toe aan de brandstoftank. Vervolgens wordt BG EPR® met bestaande versleten olie aan het carter toegevoegd en wordt de motor gestart. We laten de motor gedurende de aangegeven tijd stationair draaien. Tappen vervolgens de olie af en vervangen we het oliefilter zoals normaal. Vullen het carter met de gespecificeerde hoeveelheid en viscositeit  en laten ruimte in het carter over voor de toevoeging van BG Advanced Formula MOA® met de nieuwe olie.

Kosten

De kosten van de BG service set kost €90,-  voor zowel de benzine als de diesel uitvoering en de extra arbeid word niet belast bij een olie beurt.